การตั้งค่าสำหรับแอดมิน

วิธีตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ ใน SeaTalk Admin Center เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งาน SeaTalk ได้อย่างราบรื่น
การตั้งค่าการเช็คอิน