วิธีใช้ SeaTalk

การใช้งาน SeaTalk เบื้องต้นสำหรับพนักงานที่ควรรู้!
บันทึกการเข้างาน(Clock in/out)