เริ่มต้นใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ SeaTalk! มาศึกษาวิธีการใช้งานและเริ่มใช้ SeaTalk กับเรากันเถอะ!

แนะนำฟังก์ชั่น HR เบื้องต้น

SeaTalk ให้บริการการจัดการทรัพยากรบุคคลหลังบ้าน หรือ HR system ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งทุกฟังก์ชั่นสามารถใช้ได้บนมือถือ และในขณะนี้เรามีฟังก์ชั่นต่างๆ ดังนี้

องค์กร

แอดมินสามารถสร้างแผนผังองค์กรได้ใน SeaTalk Admin Center ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการตั้งค่าระบบต่างๆ ในฟังก์ชั่น HR เมื่อพนักงาน onboard เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะสามารถเห็นโครงสร้างองค์กรและเพื่อนร่วมงานในแผนกต่างๆ ได้ใน SeaTalk application บนมือถือ

พนักงาน

การจัดการข้อมูลของพนักงานเป็นอีกส่วนสำคัญในการตั้งค่าระบบต่างๆ ในฟังก์ชั่น HR ซึ่งแอดมินสามารถอัพโหลดข้อมูลพนักงานเข้าไปในระบบ SeaTalk Admin Center ตามรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้ผ่าน Template ที่มีในระบบ

พนักงานยังสามารถอัพโหลดข้อมูลตัวเองเข้าไปในระบบ SeaTalk Admin Center โดยการแสกน QR Code (สร้างใน SeaTalk Admin Center) ผ่าน SeaTalk application บนมือถือ

ข้อมูลพนักงานที่จำเป็นต้องกรอกมีเพียง ชื่อ นามสกุล อีเมล และแผนก แต่แอดมินสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ได้ตาม field ที่ระบบมีให้

หมายเหตุ: บางข้อมูลที่ไม่บังคับกรอกอาจจำเป็นสำหรับบางฟังก์ชั่นในระบบ HR

ระบบการลา (Leave)

SeaTalk อนุญาตให้ผู้ใช้งานยื่นเรื่องขอลาหรืออนุมัติการลาผ่าน SeaTalk application บนมือถือ ซึ่งแอดมินสามารถตั้งค่านโยบายการลาต่างๆ ได้ใน SeaTalk Admin Center

หลังจากตั้งค่าองค์กร ระบบจะตั้งค่าปฏิทินการทำงานและนโยบายวันหยุดให้อัตโนมัติตามประเทศที่เลือก ซึ่งแอดมินสามารถแก้ไข และตั้งค่าเพิ่มเติมได้ใน SeaTalk Admin Center

HR แอดมินสามารถ login เข้าไปใน SeaTalk Admin Center เพื่อดูและ export รายงานประวัติการลาต่างๆ ของพนักงานเมื่อใดก็ได้

ระบบบันทึกการเข้างาน (Attendance)

SeaTalk อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการเช็คอินเข้าออกงานผ่าน SeaTalk application บนมือถือได้ โดยแอดมินจะต้องตั้งค่า GPS location ของสถานที่ทำงาน หรือ Wifi ของที่ทำงานก่อนการใช้งาน

แอดมินสามารถตั้งค่ากะการเข้างาน หรือกฏต่างๆ ตามพนักงานรายบุคคลหรือรายแผนกได้ ซึ่งนอกจากนี้ระบบบันทึกการเข้าออกงานยังสามารถตั้งค่าให้พนักงานทำการเช็คอินนอกสถานที่ทำงานได้

แอดมินสามารถดาวน์โหลดรายงานการเข้าออกงานของพนักงานได้จาก SeaTalk Admin Center

ระบบการเคลม (Claim)

พนักงานสามารถใช้ระบบการเคลมในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเดินทาง ผ่าน SeaTalk application บนมือถือได้ ซึ่งแอดมินสามารถตั้งค่าประเภทการเคลม และทำการอนุมัติผ่าน SeaTalk Admin Center ได้

Official Account

Official Account เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรผ่านการ broadcast ข้อความหรือข่าวสารต่างๆ โดยสามารถเลือกผู้รับข้อความได้ โดยอาจเป็นทั้งองค์กร หรือเลือกเป็นรายแผนกได้และระบบยังสามารถตั้งค่าเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานบางคนเห็นได้อีกด้วย

แอดมินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถสร้าง Official Account และส่งข้อความผ่าน SeaTalk Admin Center ได้

 

อัพเดทเมื่อ 17/08/2020

มีประโยชน์หรือไม่?

Yes
No
ยังไม่เจอที่คุณต้องการหาใช่หรือไม่?
ติดต่อเรา